Home2017Lipiec (Page 9)

Lipiec 2017

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (projekt z 31 maja 2017 r.) najpewniej zmianie ulgną terminy przedawnienia roszczeń: art. 118 Jest: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości egzamin wstępny na aplikację adwokacką został wyznaczony na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.  Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury kolor fioletowy na togach adwokackich został zastąpiony kolorem czarnym, a następnie zielonym (art. 28). J. Litwin wskazuje, że motywy zmiany znalazły wyjaśnienie we wszędobylskiej plotce, ta bowiem